Lietuvos valstybingumas ir tai, kodėl Lietuvoje gyventi yra gera

Lietuvos valstybingumas

Valstybininkus tai yra valstybės sinonimas. Tai taip pat gali būti suprantama ir kaip valstybės elementas jos susidarymo proceso metu. Į valstybingumo sąvoka gali patekti visuomeninio ir politinio gyvenimo sritys, piliečių teisės ir pareigos, politinės partijos, teisėsaugos organai, teisėtumas ir kt. Tai yra neatsiejamai susiję su tauta ir valstybe. Todėl nėra ko abejoti, kad Lietuvos valstybingumas kiekvienam mūsų šalies tautiečiui turėtų reikšti labai daug. Ir nepaisant to, kad kai kurie mūsų šalies gyventojai nėra patenkinti politine ar ekonomine situacija, dabartinę Lietuvos padėtį (visais atžvilgiais) lyginant su anuometine galime matyti labai akivaizdžius skirtumus. Dabar kiekvienas Lietuvos gyventojas yra laisvas pilietis – turintis savo teises ir pareigas, galintis laisvai ir nevaržomai išreikšti savo nuomonę ir ginti savo įsitikinimus. Kiekvienas turi galimybę siekti teisybės, jei mato esant nusižengimui ar teisės aktų pažeidimui. Kiekvienas gali balsuoti ir išreikšti savo nuomonę bei požiūrį skirtingų politikų atžvilgiu. Ir tai tikrai dar nėra viskas. Šiandien turime tai, apie ką daugelis mūsų šalies tautiečių anuomet galėjo tik pasvajoti.

Be abejo, puikiai suprantama, kad visuomet norisi ir „dar geriau“, tačiau visada reiškia atsižvelgti į praeitį – tai, ko niekuomet nebegalėsime pakeisti. Tai mums primena, ką mes buvome praradę, ko mes neturėjome ir kokiomis sąlygomis mes gyvenome. Dabar mes galime patys išsirinkti tautos atstovus ir pasirinkti žmones, kuriais labiausiai pasitikime ir kuriems galime patikėti savo gimtosios šalies valdymą. Tai yra didžiulė laimė ir puikiausia demokratijos išraiška. Be to, šiomis dienomis didelė dalis žmonių tampa vis liberalesni ir atviresni naujovėms. Mažiau baiminamasi ir varžomasi viešai kalbėti apie dalykus, kurie anuomet buvo pripažįstami kaip visiškas tabu, rečiau tylima, kai matoma neteisybė, rečiau susiduriama su įvairiomis korupcijos apraiškomis ir kt. Šiandien žmonės pasikeitė, o kartu su jais pasikeitė ir valstybė – neabejotinai į gerąją pusę. Todėl, kai yra kalbama apie gimtąją šalį ir Lietuvos valstybingumą, visuomet reikėtų prisiminti tai, ką mes turime geriausio ir kodėl šioje šalyje gyventi yra taip gera.