Fanera statyboje

metalo konstrukcijosKlijuota mediena — tai keletas natūralios medienos sluoksnių, suklijuotų sintetiniais klijais. Tokia medžiaga yra vienalytiŠkesnė ir šiek tiek atsparesnė atmosferiniams veiksniams, negu paprasta mediena. Be to, suklijavus medienos sluoksnius, gaunami bet kurių matmenų ir formos skerspjūviai.

Statyboje klijuota mediena naudojama didžiaangėms stambių matme­nų laikančiosioms konstrukcijoms, skydinės konstrukcijos sienoms ir den­gimų plokštėms.

             Statybinė fanera — sluoksniuota lakštinė medžiaga, gaunama, suklijavus sintetiniais derviniais klijais 3, 5, 7 ir daugiau plonų — 0,5— 1,5 mm storio — medienos sluoksnių (šponų), statmenai išdėstytų tarpu­savyje. Fanera gaminama iŠ beržo, alksnio, pušies ir kitų veislių medžių.

Statybinėms metalo konstrukcijoms leistina naudoti tik didesnio atsparumo vandeniui  markės  ir vidutinio atsparumo vandeniui  ar­ba markių  fanerą, kurios rūšis turi būti ne blogesnė už BB rūšį. (Faneros rūšis nustatoma pagal išorinio sluoksnio kokybę.) Faneros lakštai gaminami tokių matmenų: 1220 — 1830 mm ilgio, 725 – 1525 mm pločio, 1,5- 12 mm storio. Faneros tūrinis svoris toks: berži­nės— 640 kg/m3, alksninės — 580 kg/m3, pušinės — 540 kg/m3.Iš klijuotos medienos ir statybinės faneros yra gaminamos Įvairios kon­strukcijos. Apie jas daugiau žinių galima rasti medinių konstrukcijų kur­se. Faneros skaičiuojamosios charakteristikos duotos atitinkamuose stan­dartuose ir normose, o taip pat medinių konstrukcijų kurse.

Bakeliuota fanera — vandeniui atspari lakštinė medžiaga, suklijuota iš nelyginio skaičiaus beržo medienos sluoksnių (šponų). Išori­niai faneros sluoksniai turi būti B rūšies, o viduriniai — BB. Sluoksniai suklijuojami bakelitine derva. Gaminama BOC, BOB-1 ir BOB-2 markių bakelituota fanera. BOC markės faneros išoriniai sluoksniai imirkomi spirite tirpiomis dervomis, o viduriniai sluoksniai — tik aptepami. BOB-1 markės faneros išoriniai sluoksniai apdirbami spirite tirpiomis dervomis, o vidiniai — van­denyje tirpiomis dervomis. B0B-2 markės faneros visi sluoksniai apdir­bami vandenyje tirpiomis dervomis. Bakelituotos faneros lakštai išleidžiami 4400 -5600X1200- 1500 mm. Faneros storis — 5, 7, 10, 12, 14 ir 16 mm, tūrinis svoris  900—1150 kg/m3.

           Bakelituota fanera — nesunkiai gaunama statybinė medžiaga, pasižy­minti eile gerų savybių. Ji stipri bei standi r išilgai, ir skersai; neturi plyšių; nuo drėgmės neišsigaubia ir nesusisluoksniuoja. Bakeiituotai fanerai ne­kenkia silpni šarmai ir rūgštys, žibalas, benzinas, spiritas. Ji gerai susi­klijuoja su plastmasėmis. Šią fanerą galima vartoti nekapitaliniuose pa­statuose trisluoksnių plokščių apmušui.

Paprastai plokštėms naudojamos specialiai pagamintos drožlės iš la­puočių arba iš spygliuočių medienos. Kad plokštės, ypač jų išoriniai sluoks­niai, būtų tankesni ir labiau vienalyčiai, vartojamos lengvų ir minkštų medžių veislių drožlės. Plokštės, pagamintos iš spygliuočių medienos drož­lių, būna stipresnės už plokštes, pagamintas iš lapuočių medienos. Medienos drožlių plokštės naudojamos kaip apdailos ir konstrukcinė medžiaga, nes jos gana stiprios. Plokštėse yra 5—10% drėgmės. Jos ne-pleišėja, neišsigaubia, jų mechaninės savybės visomis kryptimis laikomos beveik vienodos (izotropinės). Šios plokštės pasižymi geromis akustinė­mis ir termoizoliacinėmis savybėmis. Terrnoizoliacinės plokštės gamina­mos ir ekstruzijos būdu; jų skerspiūvyje gali būti apvalios tuštumos. Medienos drožlių plokštes taip pat galima aptaisyti popieriniu plasti­ku, plėvelėmis arba padengti emaliais. Plokštės gaminamos tokių matmenų: 6—32 mm storio, 1250—1750 mm pločio, 2500—3500 mm ilgio. Medžiagos vienodumo koeficientas lygus 0,6.

Statyboje medienos drožlių plokštės naudojamos lubų bei sienų ap-mušui, trisluoksnių plokščių apmušui, pertvaroms, durims, ventiliacijos kanalams ir t. t. Kai kurių rūšių plokštės naudojamos grindų ir stogo paklotui. Visos konstrukcijose naudojamos plokštės turi būti antiseptuo-tos. Plokštes lengva mechaniškai  apdirbti, bet įrankiai  greitai  atšimpa. Plokščių šiluminio plėtimosi koeficientas yra didelis, todėl vientisas paklotas daromas su temperatūrinėmis siūlėmis. Jų plotis turi būti ne ma­žesnis kaip 6 mm vienam pakloto išilginiam metrui.